Fagkonferanse om Uterehabilitering / Profil

Utvikle visuell identitet for den første nasjonale fagkonferanse om uterehabilitering. Arbeidet omfatter logo, farger, fonter m.m. Profilen skal benyttes til nettside, program, kursbevis og andre trykksaker. Fagkonferansen arrangeres 15. til 16. september 2016.

Uterehabilitering / Profil - logo
Uterehabilitering / Profil - logo
Uterehabilitering / Profil - logo
Uterehabilitering / Profil - typografi
Uterehabilitering / Profil - symbol
Uterehabilitering / Profil - farger
Uterehabilitering / Profil - logo
Uterehabilitering / Profil - logo