Sivilombudsmannen / Responsiv nettside

Responsiv nettside for barn og unge som vil vite mer om hva Sivilombudsmannen gjør og hva som skjer når forebyggingsenheten kommer på besøk til en institusjon. Design bygger på annonser, men er tatt litt videre for å gi et lett og ungdommelig preg. Nettsiden benytter WordPress publiseringssystem og er basert på malverk. Arbeidet er utført gjennom Aktiv1 reklamebyrå.

Sivilombudsmannen / Responsiv nettside
Sivilombudsmannen / Responsiv nettside
Sivilombudsmannen / Responsiv nettside