White & Surtsey / Redesign album artwork

Albumet «Gabet» av White & Surtsey ble først trykket i 200 eksemplarer. Da disse var borte, var det et ønske fra bandet å forandre litt på omslaget til platen slik at man lett skulle kunne se hva som var første- og andreopptrykk. Endringen er gjort i fargebruk og effekter i bakgrunn bak fjellene på forsiden av cover.

White & Surtsey / Redesign album artwork - Gabet
White & Surtsey / Redesign album artwork - Gabet
White & Surtsey / Redesign album artwork - Gabet
White & Surtsey / Redesign album artwork - Gabet