Sørlandets rehabiliteringssenter / Logo

Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken trengte en redesign av hele sin grafiske profil, logo, brosjyrer, nettside. I samarbeid med Laura Andresen lagde jeg profil for senteret. Uttrykket i logo bygger på tanker om at rehabiliteringssenteret er et steg på veien for en bedre livskvalitet og mestringsevne.

Sørlandets rehabiliteringssenter / Logo
Sørlandets rehabiliteringssenter / Logo