Per Løvhaug / Bokcover

Havdur har designet cover til boken “The Living Cage – Life Beyond Stroke” av Per Løvhaug. Utgivelsen er en digitalutgave av den opprinnelige boken.

Per Løvhaug / Cover
Per Løvhaug / Cover

I Norge får 16.000 hjerneslag hvert år. I løpet av sekunder fikk Per Løvhaug livet snudd på hodet. Boken hans “Det levende buret” er skrevet om hvordan livet arter seg etter et hjernslag.

Illustrasjonen viser Løvhaugs barnebarn som peker mot fremtiden, et bilde på motivasjonen for å komme seg videre etter hjerneslag. Etter slaget drømte Løvhaug mye. Drømmene var så virkelige at han ikke kunne skille hva som hadde skjedd eller ikke. De malte penselstrøkene skal symbolisere dette – med pasientens silhuette i bakgrunnen.