Marine Performer / Profil til kurs

Oppgaven bestod i å designe et symbol til Path to Performance. Dette skal gi identitet til et verktøy Marine Performer bruker til trening og kurs.

Marine Performer / Path to Performance symbol
Marine Performer / Path to Performance symbol