Eget prosjekt / Foto – Loshavn

Foto 2008. Sørøst på Lista, vest for Lindesnes, ligger Loshavn. Der finner du kanskje det best bevarte trehusmiljø langs sørlandskysten. Stedet har en historie med særpreg, spesielt i krigsårene 1807-1814 – i den såkalte kapertiden – da uthavnen var litt av et kaperrede. Loshavn er samtidig et typisk eksempel på de uthavnssamfunn langs sørlandskysten som opplevde stor oppblomstring på 1700- og 1800-tallet, og som i dag fremstår som ferieparadis nesten uten fastboende.

Eget prosjekt / Foto - Loshavn
Eget prosjekt / Foto - Loshavn
Eget prosjekt / Foto - Loshavn
Eget prosjekt / Foto - Loshavn