Kreftkonferanse 2013

Kreftkonferansen blir arrangert for første gang i 2013. Den skal rette søkelyset på å øke forståelsen og kunnskapen om oppfølging og rehabilitering av kreftpasienter sett ut ifra et helhetlig pasientforløp. Bak konferansen står fagpersoner fra et nettverk av institusjoner.

Arbeidet omfatter profil, logo, konferansemateriell og responsiv nettside.

Kreftkonferansen 2013 / Logo Kristiansand
Kreftkonferansen 2013
Kreftkonferansen 2013 / Invitasjon
Kreftkonferansen 2013 / Logo
Kreftkonferansen 2013 / Logo
Kreftkonferansen 2013
Kreftkonferansen 2013
Kreftkonferansen 2013
Kreftkonferansen 2013
Kreftkonferansen 2013
Kreftkonferansen 2013
Kreftkonferansen 2013
Kreftkonferansen 2013
Kreftkonferansen 2013
Kreftkonferansen 2013
Rollup til Kreftkonferanse 2013 / Havdur Design