Kreftkonferansen 2013 / Eventmateriell

Kreftkonferansen gikk av stabelen i månedsskiftet oktober/november. Jeg har arbeidet hele året med profil, nettside og forskjellige produkter til konferansen. Konferansen ble en stor suksess og jeg har fått mye skryt for designet og symbolikken i designelementene – knyttet til å sette fokus på kreftrehabilitering.

Kreftkonferansen
Kreftkonferansen - desktop

Kreftkonferansen 2013 ble holdt i Kristiansand. Kreftforeningen etablerte i 2007 et nettverk av 10 prosjektledere fra alle helseregionene som hadde mottatt midler for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter om kreftrehabilitering. I 2012 overtok Røros Rehabilitering driften av nettverket og samtidig ble det åpnet for deltakelse fra andre prosjektledere innen rehabilitering av kreftpasienter. Formålet med nettverket er å samarbeide, systematisere og videreformidle kunnskap om rehabilitering av kreftpasienter samt stimulere til videre forskning innen fagfeltet.

På dette grunnlaget ble tanken om en nasjonal konferanse lansert. Jeg ble da kontaktet av Reidun Meberg Bulut og Kjersti Widding hos Sørlandets rehabiliteringssenter, som er en av institusjonene representert i nettverket. Profilen ble utarbeidet tidlig og relativt raskt. Men tankene rundt profil er likevel nøye gjennomtenkt og er ment å gi en rekke assosiasjoner til temaet vi her berører.

Kreftkonferansen - ipad1
Kreftkonferansen - iphone

Øyet
Logoen består av et øye-formet symbol. Formen består av sirkefragmenter som skal gi assosiasjoner til flere behandlingstilbud og flere ulike aktører. Mellomrommene blant fragmentene visualiserer dagens situasjon der det er ulikt kunnskapsnivå og forskjeller i behandlingstilbudet. Øyet betrakter og setter det på dagsorden. Formen i øyet er delt som et auditorium – tilsvarende man bruker i forelesinger – eller gammelt gresk amfiteater – som var konstruert for å gi best mulig opplevelse for alle fremmøtte, både visuelt og lydmessig. Symbolikken til øyet er tredelt:

  • Den kreftsyke blir fulgt opp og observert hele veien fra behandling – og i livet etter
  • Man skal ha oversikt over forskjellige behov, forskjellige tilbud og behandlingen som er best
  • Behandlingstilbudet blant kreftpasienter er under lupen og skal ha fullt fokus på Kreftkonferansen 2013

Livsbølgen

  • Livsbølgen er hovedelementet i designet
  • Formen tar utgangspunkt i bevegelse og fremgang og er satt sammen av små elementer som tilsammen danner en helhet – livet vi lever
  • Energi og kraft

Fargene

  • Livsbølgen bygger på logoidéene og henter fargeinspirasjon fra regnebuen, noe som også gir paralleller til Kreftforeningens logo
  • Fargene til venstre er kalde og mot midten blir fargen varme – som når behandlingen begynner
  • På motsatte side dominerer grønt – som skal gi assosiasjoner til noe positivt og livsglede