Eget prosjekt / Foto – Gaustatoppen

Gaustatoppen ligger 1883 moh. og herfra har man Norges største utsikt, målt etter areal. Under ideelle forhold har en utsikt over et område på 60 000 km², noe som tilsvarer nesten en sjettedel av fastlands-Norges areal. Til sammenligning dekker Danmark ca. 43 000 km².

Eget prosjekt / Foto Gaustatoppen
Eget prosjekt / Foto Gaustatoppen
Eget prosjekt / Foto Gaustatoppen