Drammens Museum / Magasin

Museumsmagasinet ble distribuert med Drammens Tidende lørdag 4. juni og inneholder relevante artikler og oversikt over det som skjer på museet i tiden fremover. Arbeidet bestod i å videreutvikle profil og gi et moderne og lekent preg på magasinet.

Magasinet følger en fri grid, basert på 12 spalter, der brødtekst skal ta to eller tre spalter. Andre elementer må følge grid i avstander og bredde. Baseline grid avgjør høyde på elementer. Bladet er på 16 sider og ble trykket i 32.000 eksemplarer hvorav 28.000 ble distribuert gjennom avisen.

Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016
Drammens Museum / Magasin sommeren 2016