Brygghuset Farsund / Profil

Profil for Brygghuset Farsund ble lagd i forbindelse med utviklingen av nettside. Hensikten med en felles visuell identitet er å fremstå samlet og helhetlig. Profilen har tatt utgangspunkt i bygget, historien og ikke minst logoen som er designet av min tremenning Elisabeth Aline Hansen. For å skape et helhetlig uttrykk har jeg blant annet definert farger, fonter, symboler og bildestil.

Brygghuset Farsund / Profil av Havdur Design
Brygghuset Farsund / Profil av Havdur Design

Foto av Magne Storøy

Brygghuset Farsund / Profil av Havdur Design - Farger
Brygghuset Farsund / Profil av Havdur Design - Typografi
Brygghuset Farsund / Profil av Havdur Design - symboler
Brygghuset Farsund / Profil av Havdur Design