Bird Interiør / Nettside

Havdur Design står for design og programmering av en responsiv nettside for Camilla Fossens interiørfirma Bird Interiør. Gjennom en annerledes og spennende profil, av Polly Fern, har jeg utviklet en enkel ensidernettside med kort presentasjon av firma, produkter og personen bak foretaket.

Birdinterior.no

Bird Interiør nettside / Havdur Design
Bird Interiør nettside / Havdur Design