Cambi / Årsrapport

Cambi AS utvikler, bygger, selger og drifter løsninger som produserer biogass fra kloakkslam, industrislam, matavfall, slakteriavfall og fiskeriavfall. Bedriftens slambehandlingsteknologi anses i dag å være verdensledende og har i de siste årene hatt stor internasjonal suksess.

Årsrapporten lagde jeg for min daværende arbeidsgiver Harpun Euro RSCG.

Cambi / Årsrapport
Cambi / Årsrapport
Cambi / Årsrapport
Cambi / Årsrapport
Cambi / Årsrapport
Cambi / Årsrapport
Cambi / Årsrapport