Jeg har et stort nettverk av flinke folk som gjør det mulig å løse store prosjekter.