10 steg for en suksessfull nettside

Design og utvikling av nettsider er det produktet jeg leverer mest av. Finn ut hvordan en strukturert prosess for utvikling av nettsider kan effektivisere prosessen og gi et bedre resultat.

God design er mer enn bare det estetiske. I en vanlig prosess tenker mange designere mest på tekniske spørsmål som struktur, wireframe og kode. Men det viktigste er at en nettside samsvarer med den overordnede strategien for bedriften.

Artikkel fortsetter under bilde…

Havdur Design - Webdesign

Nettsiden skal tiltrekke seg besøkende og hjelpe de med å forstå produktet og selskapet. De handlingene man ønsker utført på en nettside må fungere samtidig som merkevarebygging gjennom visuelle elementer og gode tekster er viktig for at nettsiden skal arbeide mot et definert mål. En helhetlig utviklingsprosess tar hensyn til både form og funksjonalitet på nettsiden.

Her er 10 steg for en suksessfull nettside:

  1. Målsetting: Sammen med kunden finner vi målet med nettsiden og hvem den henvender seg mot.
  2. Definere omfang: Når vi vet målsettingen kan vi definere omfanget av prosjektet. Viktige stikkord er innholdsplanlegging, funksjonalitet og planlegging av tiden det tar å utvikle nettsiden.
  3. Interaksjonsdesign: Først når man vet omfanget, kan man sette opp en struktur (sitemap) og sette opp sider i strukturen til en wireframe. En wireframe er kort fortalt bokser som angir plassering til innhold – uten å inneholde design.
  4. Innholdsproduksjon: Nå som vi har et overordnet bilde av struktur og undersider, kan man begynne å skrive innhold til nettsiden. Husk å skrive med ett tema per side for god søkeoptimalisering. Bilder som forteller utdyper historien er også en del av denne fasen.
  5. Design: Når innholdet er konkretisert i wireframes og ferdige tekster og bilder foreligger er det på tide å designe nettsiden. Designet må bygge på bedriftens designprofil og videreføre elementer fra markedsføring. Her bør man bruke moodboards og samle sammen ønsker fra kunde.
  6. Programmering: Etter at kunde har godkjent designet, er det på tide å starte programmeringen av nettsiden. Denne prosessen krever god kunnskap hos utvikleren gjennom riktig bruk av kode for søkeoptimalisering og for å oppnå ønsket funksjonalitet.
  7. Publisering av innhold: Dette punktet er omfattende fordi det ofte medfører justeringer og tilpasninger på sider slik at man får en best mulig presentasjon av innholdet på hver underside. Ofte er det lurt å la en designer gjøre denne jobben, hvertfall første gang, slik at man oppnår dette. I denne fasen er det vanlig å gi kunden kurs i bruk av løsningen slik at de selv kan bidra til å publisere innhold.
  8. Testing: Nå som innhold er på plass er det på tide å teste at alt virker gjennom å scanne løsningen. Videre tester vi løsningen manuelt sammen med kunde ved å surfe gjennom alle sider og teste linker og funksjonalitet. I denne fasen er det også viktig å se nettsiden i ulike nettlesere og enheter, mobil, tablet etc. for å avdekke forbedringspotensiale eller feil.
  9. Lansering: Når alt fungerer som det skal, er det på tide å lansere nettsiden. Hvordan man gjør dette er veldig forskjellig. Noen skal ha en stor markering, mens andre ønsker å ha en glidende overgang uten for stor oppmerksomhet rundt overgangen. Uansett er det viktig med en strategi på hvordan man skal kommunisere.
  10. Daglig drift: Mange ser for seg at så fort nettsiden er lansert så er den ferdig. Men sånn er det jo ikke. Det er nå arbeidet starter. Nytt innhold må publiseres, bilder taes, sider oppdateres. I tillegg er det nødvendig med en sunn nettside; oppdatert programvare, backuprutiner og vedlikehold og utvikling. For eksempel gjennom serviceavtaler vi tilbyr kan man få kontinuitet i dette og sikre at nettsiden er oppe og feilfri.

Vel, dette var veldig overfladisk. La oss dykke ned i punktene for å se hva som faktisk må gjøres for å utfylle disse suksesskriteriene.

Artikkel fortsetter under bilde…

Havdur Design - Bruk personas i planlegging av nettside

1. Målsetting

I starten av prosjektet er det nødvendig å finne nettsidens overordnede mål. Her anbefaler jeg oppstartsmøte sammen med kunde fordi de kjenner sin egen bedrift og bransje best. I forprosjektet avdekker man blant annet:

 • Hvem er målgruppen?
 • Hva skal målgruppen finne på nettsiden?
 • Hva er viktig på nettsiden?
 • Skal nettsiden informere, selge eller underholde?
 • Hvilke av bedriftens kjerneverdier skal nettsiden reflektere?
 • Hvilke konkurrenter finnes og hvordan kan denne nettsiden bli inspirert eller skille seg fra disse?

For å sette mål, må man kort fortalt definere suksess. Hva vil en vellykket nettside oppnå? Alle disse punktene er relevante uavhengig av om man skal designe en helt ny nettside eller redesigne en eksisterende nettside. Alle punktene må være i tråd med bedriftens overordnede strategi samtidig som nettsiden skal gi verdi i seg selv. Det er ok om nettsiden bare skal være underholdning – dersom det er meningen, men til syvende og sist bør den bidra til å fylle gapet mellom hva bedriftens kunder vet, og hva bedriften ønsker at kundene deres visste.

Når man redesigner en nettside kan man ofte ta denne som utgangspunkt for planlegging og definisjon av målsetting. Det er viktig med en åpen dialog med kunden om deres eksisterende nettside; hva fungerer, hva fungerer ikke og hva er det de tror ikke fungerer. Er innholdet riktig eller burde man hatt en annen innfallsvinkel? Fungerer betalingsløsninger og konverteringer, eller finnes det forbedringspotensiale? Her kan det også være lurt å få informasjon direkte fra fra besøkende på nettsiden, men også se på f.eks. statistikk fra trafikk om de har Google Analytics installert på gammel nettside. Mange tror kanskje de vet årsaker og har planen klar for hva som må forbedres. Men det er viktig å gjøre en grundig analyse her slik at man ikke gjør samme feil igjen, eller eventuelt lager nye problemer fordi disse antagelsene ikke stemmer likevel.

For å finne målgruppen din er det viktig å kjenne denne godt. Kunden er den beste til å svare på spørsmål, eller eventuelt sette i gang fokusgrupper for å analysere dagens nettside og behov for videre utvikling. De har direkte kontakt med både eksisterende kunder og potensielle kunder. Ved å involvere disse, vil kunde også få mer eierskap til løsningen som utvikles og man bygger tillit rundt hele prosjektet.

Personas

I denne fasen kan det være nyttig å gjøre noen øvelser for å få et bedre overblikk over situasjonen. Bruk f.eks. Personas til å lage ulike fiktive personer som skal bruke nettsiden din. Gi dem navn, alder, interesser og personlighet. Hva ser de etter, hva liker de, hva synes de kult, hvordan bruker de nettsiden? Forstår de alt eller har de problemer med enkelte ting? Lag 4-5 ulike personas og test de på dagens løsning.

Og husk at disse personene er fine å ta frem igjen når man skal teste ferdig løsning også.

Artikkel fortsetter under bilde…

Havdur Design

2. Definere omfang

Et prosjekt blir mer håndfast så fort man har definert prosjektrammene og bestemt konkret hva omfanget blir. I mange tilfeller er det vanskelig å gi en fastpris fordi omfanget ofte endres underveis i designprosessen fordi man avdekker nye eller endringer i behov eller ønsker. Dette kan selvsagt gå begge veier, både med ny funksjonalitet, men også forenkling av de opprinnelige planene fordi man ser at behovet likevel blir dekket av en enklere løsning. Dette er i seg selv ikke et problem for en designer, så lenge man også justerer budsjett og tidslinjen for prosjektet. Ellers får man et urealistisk prosjekt.

I denne fasen anbefaler jeg kontrakter og f.eks. Gantt diagrammer som viser tidslinjen. Da blir det tydeligere for både utvikler og kunde hva oppgave og mål til en hver tid er.

Som et innspill her bør kontrakter være fleksible og gi rom for å gi tilleggsbudsjett på oppgaver som oppstår i prosessen.

Artikkel fortsetter under bilde…

Havdur Design - Bruk wireframe for å planlegge nettside

3. Interaksjonsdesign

Interaksjonsdesign er veldig viktig for å få en nettside som fungerer. Dette handler om samspillet mellom menneske og nettside, der man som designer benytter kunnskap om hvordan mennesker leter etter, oppfatter og finner informasjon. I det store og det hele handler det om brukeropplevelser, strukturere informasjon i en kompleks prosess og presentere dette i løsninger tilpasset ulike enheter. Det vil f.eks. være nødvendig å tenke forskjellig for mobil og desktop når man utvikler nettsider.

De to viktigste virkemidlene i denne fasen av webutvikling er sitemap og wireframe. I denne fasen blir innsamlet data fra forprosjektet konkretisert gjennom trådskisser (wireframe) og sidekart (sitemap) som viser hvilken struktur nettsiden vil ha. En sitemap er i prinsippet menystrukturen og viser navigeringen og relasjon mellom de ulike undersidene. Wireframe er bokser som angir plassering og innhold på de ulike undersidene. Wireframe inneholder ingen design. Styrken med wireframes er at den avdekker avvik i sitemap dersom det f.eks. ikke er nok innhold (content) til en underside.

I denne fasen er det en stor fordel om teksten i størst mulig grad er på plass eller definert. Fordelen med det er at man da får mer presise wireframes. Likevel er det vanligste at man definerer innholdsproduksjon som egen fase, rett etterfølgende interaksjonsdesignfasen.

Artikkel fortsetter under bilde…

Havdur Design - Skriv godt innhold til nettsiden din

4. Innholdsproduksjon

Innholdsproduksjon er en av de viktigste fasene. Du tenker kanskje: Er ikke design viktig? Jo, men innhold er i dag ekstremt viktig for å score høyt i søkeresultat. Uten godt innhold (content) har ikke nettsiden din en sjanse i jungelen av andre nettsider som driver akkurat med de samme som deg. Og er det ingen som besøker siden din, så hjelper det ingenting hvordan nettsiden ser ut.

Søkeoptimalisering

Det er nødvendig at man er synlig i søkeresultat. SEO, eller Search Engine Optimization, er det viktigste verktøyet du har for å tiltrekke deg nye kunder uten å betale noe for trafikk. I organisk søkeresultat avgjør innholdet i stor grad hvordan man blir rangert hos Google. I dag er de fleste opptatt av søkeresultat, men veldig mange anser seg likevel som ferdig så fort de har publisert nettsiden med et innhold. Men det er egentlig da arbeidet begynner. Innhold må bearbeides, testes og tilpasset slik at man får et best mulig resultat i søkemotorer som Google, Bing, Yahoo m.fl. Er man fraværende der kan det være kostbart å hente inn trafikk med f.eks. Facebookannonsering og Google Adwords.

For å oppnå god SEO score er det viktig å kjenne bransjen, hva de søker etter og kjenne ord og uttrykk/fraser som blir brukt. Dette kalles for keywords, og disse må man benytte på nettsiden sin når man skriver om de ulike temaene. Bruk Google Keyword Planner som hjelpemiddel til å finne keywords. Innhold som er velskrevet, informativt og som bruker keywords aktivt er mer attraktivt for søkemotorene. Keywords du ønsker å rangere høyt på må man bruke i tittel, helst i starten, i meta beskrivelsen og i selve innholdet.

Jeg er opptatt av at kunder skriver utgangspunkt til tekster selv. Jeg ønsker at de gjør det fordi de kjenner seg selv og sin bransje best. Dette danner det beste utgangspunktet for mitt arbeid. Når jeg mottar tekster kan jeg bearbeide disse og sjekke at søkeord blir ivaretatt og følger en god struktur slik at man f.eks. ikke har flere artikler om samme tema. Da vil man ødelegge for seg selv og ta rangering fra sin egen nettside.

Engasjement og handling

Men man skriver også tekster for å engasjement og for å oppnå en handling hos bruker. Dersom teksten kun gir et godt søkeresultat, hjelper det lite hvis de ikke engasjerer brukeren og er skrevet slik at målsettingen med nettsiden blir ivaretatt. Kjedelige og lange tekster er det ingen som leser – og da velger man konkurrenten. Dilemmaet her er at man må ha en viss lengde på teksten for å få god SEO, mens man på en annen side bør være presis, og gjerne ganske kort, for å fange folks oppmerksomhet. To viktige grep for å løse dette er å formatere teksten slik at den har kortere avsnitt, for å bryte opp innholdet i mindre doser, pluss at man kan krydre siden med litt video, bilder eller illustrasjoner.

Bilder, video og illustrasjoner

Vi har til nå snakket mye om teksten. Mest fordi dette er viktigst for å få trafikk til nettsiden. Men som nevnt når det kommer til designet og muligheten til å få et engasjerende design, spiller bilder en veldig viktig rolle.

Visuelt innhold er kjent for å øke klikk, engasjement og inntekt.

Bilder har en viktigere rolle i webdesign enn før, og gode bilder gir nettsiden en fortrinn mot dine konkurrenter. Jeg anbefaler å bruke en profesjonell fotograf til å ta de riktige bildene til nettsiden. Kjøpebilder kan fungere helt til konkurrenten din bruker samme bilde. Da blir det bare pinlig. Bare husk at mange store bilder gjør nettsiden din tregere, så det gjelder å heller bruke noen få, men gode visuelle virkemidler. Men ingen regel uten unntak. Husk bare at bilder, video og illustrasjoner må benyttes i henhold til de overordnede strategiene for nettsiden.

Artikkel fortsetter under bilde…

Havdur Design - Design av nettsider

5. Design

Bilder og video er allerede nevnt, så vi begynner å bevege oss inn på visuelle virkemidler. Har du gjort et grundig arbeid i alle stegene ovenfor, ligger alt til rette for en god designfase.

Merkevarebygging

I mange tilfeller vil du måtte følge bestemmelser for hvordan bedriften blir presentert. De fleste bedrifter har en designguide/profilhåndbok som gir føringer slik at de visuelle elementene er i tråd med bedriftens strategi. Dette gjelder f.eks. logo og hvilke fonter og farger som er tilgjengelig. Dersom det ikke foreligger noen retningslinjer eller ikke er gjort noen valg av fonter eller farger, bør man, som et minimum, gjennomføre et nytt prosjekt der man utarbeider dette. Dette vil være viktig for at all kommunikasjon utover nettside, slik at annet materiell følger i samme spor. Først da vil nettside, annonser, trykksaker og andre produkter henge sammen og bygge merkevaren til bedriften.

I designfasen kan designeren virkelig blomstre. Her skiller man en god webdesigner fra en dårlig. Jeg sier ofte at designet ligger i detaljene, i hvordan ting skiller seg fra det ordinære til at det blir gjennomført og elegant. Få det riktig, og det kan bestemme nettstedets suksess. Gjør det galt, og du er bare en annen nettadresse.

Artikkel fortsetter under bilde…

Havdur Design - Programmering av nettsider

6. Programmering

I WordPress ligger alt til rette for at man skal kunne utvikle en nettside som dekker alle behov. Først og fremst er WordPress bygget på åpen kildekode (open source) slik at det finnes tusenvis av tilgjengelige utviklere som kan hjelpe deg. Det har gjort WordPress til verdens mest brukte publiseringsløsning (CMS – Content Management System) der ca ¼ av alle nettsider i verden er bygd i WordPress. Teknologien bak en nettside må være oppdatert og skalérbar. Og det er WordPress.

Jeg har utviklet nettsider i WordPress i omtrent 10 år. På disse årene har det skjedd veldig mye og det gjelder å følge med på teknologien og hva som skjer. På grunn av levetiden til en nettside, som er relativt kort, er det helt avgjørende å følge med i tiden for å kunne levere en teknologisk moderne nettside. I dag er det ikke uvanlig at nettsider til noen hundretusen byttes ut hvert 3-4 år, om ikke oftere. Bygger man en nettside på gammel teknologi eller kodespråk, vil man sannsynligvis lage en dårligere nettside og som er mindre brukervennlig for kunden når de skal oppdatere nettsiden.

Plugin

I WordPress er plugins en viktig del av en ferdig løsning. Et plugin er et tilleggsprogramvare som tilfører funksjonalitet til nettsiden. Det finnes tusenvis av gode plugin som gir nettsiden løsninger man trenger. Disse krever egen oppdatering for å forebygge sikkerhetshull. Mer om det i punkt 10 i denne listen om serviceavtale.

Men hvordan bør du håndtere plugins? Og hva er fordelene og ulempene? Her er noen tips:

 1. Oppdater dine plugin: Å holde plugin oppdatert er avgjørende både for sikkerhet og at de virker som de skal. Følg med på om de er kompatible og ta alltid backup av hele systemet før oppdatering.
 2. Slett deaktiverte plugin: Om du ikke trenger et plugin, slett det. Dersom du bruker det i kun perioder, last ned ned på nytt hver gang. Bruker du det aldri; rydd i pluginslisten og slett de som er overflødige. Ellers kan det oppstå sikkerhetshull.
 3. Deaktiver plugins som ikke er i bruk: Mange nettsider blir videreutviklet, nye plugins erstatter gamle og man få en lang liste med plugins. Slett de som ikke er i bruk.
 4. Reduser antall plugin til et minimum: Desto flere plugin du har på en nettside, jo større er sjansen for at du kan få en konflikt med et annet eller mot themet. Sjekk alltid grundig før du bruker et nytt plugin, men også oppdaterer et plugin. Det kan ha kommet en endring, f.eks. at et nytt javascript kommer i konflikt med et javascript fra et annet plugin – ulik versjon etc. slik at hele nettsiden går ned.
 5. Kvalitet fremfor kvantitet: Se etter plugins som løser flere funksjoner i steden for å ha et plugin til hver lille ting. Da unngår man kanskje flere problemer med konflikt mellom plugins. Når det kommer til valg av plugins sjekk alltid
  1. Antall nedlastinger
  2. Score
  3. Anmeldelser
  4. Oppdateringer: Hvor lenge siden er det pluginet har blitt oppdatert?
  5. Utvikler: Er de fremdeles aktive og fremstår de som seriøse?
  6. Support: Har de en god og aktiv supporttjeneste?
 6. Velg anerkjente plugins: Hvilke dette er avhenger litt av hva nettsiden din skal gjøre. Mitt beste tips er å alltid bruke Yoast SEO til håndtering av søkeoptimalisering. Dette er det beste pluginet på markedet. Havdur Design har tatt kurs i bruk og oppsett av dette slik at nettsiden blir optimalisert for søkeresultat og deling for sosiale medier.
 7. Integrasjon: Plugins kan gjøre det enkelt å koble sammen WordPress-nettsiden med andre systemer som
  1. Mailchimp: Et av de mest anerkjente systemene for utsending av nyhetsbrev. Bruker man plugin kan man koble sammen slik at nettsiden enkelt bruker kontaktskjema for å registrere e-postadresser i Mailchimp.
  2. Google Analytics: Bruk dette for å få statistikk på bruk av nettside. Dette systemet gir mange muligheter for å kunne analysere trafikk til nettside og se på hva som fungerer. Fordelen med å bruke plugin her er at man ikke trenger å endre header.php i themet slik at man kan oppdatere dette uten å bekymre seg for endringer i malen.
  3. Facebook, Instagram, Twitter m.fl.: Mange har i dag nok med å drifte egen sosiale medier og klarer ikke overskue å blogge i tillegg. Da kan man bruke integrere det man poster på sosiale medier direkte på nettside, slik at man får servert alt på hjemmesiden. Dette krever riktignok en god strategi for SoMe, men kan være en veldig effektiv tidsbesparing.
  4. Nettbutikk: Om man kjører WooCommerce nettbutikk i WordPress er det en mengde plugin som gjør det mulig å drive en fullverdig nettbutikk. For eksempel betalingsløsninger, fraktsystemer, integrasjon med regnskap og lagersystem.
 8. Hvor får man gode plugin? Start alltid med WordPress Plugin. Her finner du det meste du trenger, men vær kritisk og bruk listen i punkt 5 for å kvalitetssjekke det du finner. Mange plugin har premium alternativer som du også kan vurdere dersom du trenger ytterligere funksjonalitet. Det finnes også noen gode steder å kjøpe plugin, som f.eks. CodeCanyon og WPMU DEV som er blant de største samlingene av kjøpeplugins.

Ønsker du en løsning som ikke blir for teknisk å bruke? Fortvil ikke, WordPress kan ha drag & drop sidebygger som gjør det enkelt å sette opp og forandre innholdet på sider.

WordPress regnes for å være blant de enkleste og mest intuitive publiseringssystemene der ute. Noen førstegangskjøpere av nettside velger Weebly, Wix og andre ferdigløsninger. Noen blir selvfølgelig fornøyd, men i disse systemene er man låst til oppsettet og innholdet som er tilgjengelig. Først og fremst fordi disse systemene ikke er open source. I WordPress er man fleksibel og har bedre muligheter for å skreddersy en løsning akkurat til ditt behov. Dette leder oss inn på neste punkt, nemlig publisering av tekster, bilder og annet innhold på nettsiden.

Artikkel fortsetter under bilde…

Havdur Design - Publisering av innhold

7. Publisering av innhold

Standardløsningen i WordPress er enkel og ligner litt på tekstbehandlingsprogrammet Word. Du angir bare hva som skal være overskrifter, fet (bold), kursiv (italic) eller linker. WordPress er enkelt å oppdatere og bruker man drag & drop sidebygger eller om man lager egne felter for innhold, spesialtilpasset din løsning, så er det nærmest umulig å gjøre feil.

Kurs

Dersom du er helt ny i WordPress så kan oppdatering av en nettside føles litt vanskelig første gangen, men kurs i WordPress hjelper på læringskurven. Jeg tilbyr kurs i WordPress og svarer også på spørsmål om det er behov for ytterligere support. De fleste kundene mine synes at det blir enklere så fort de har prøvd litt selv. Kursene blir tilpasset nivå på kursdeltaker og innhold på nettside.

Bruk en designer

Innholdet er veldig viktig del av nettside. Foruten det som faktisk står, så er presentasjonen også veldig viktig. Min anbefaling er derfor å la en designer sette opp sidene første gangen. Dette er viktig for å presentere innholdet på best mulig måte. En designer vil se hvor det passer med avsnitt, bilde, struktur og oppsett. Da får du et bra utgangspunkt som du selv kan redigere neste gang.

Artikkel fortsetter under bilde…

Havdur Design - Testing av nettsider

8. Testing

Nå er alt innhold på plass, men før nettsiden er klar for lansering, må vi teste løsningen.

Først må vi sjekke at alle linkene fungerer som de skal. Her anbefaler jeg å bruke W3C Link Checker. Denne kontrollerer også at nettsiden laster riktig på ulike nettlesere, teknisk sett. Videre bruker jeg Browserstack for å manuelt teste nettsiden i ulike nettlesere. Browserstack bruker jeg til å se etter avvik i det visuelle eller funksjonelle. For å gjøre dette grundig så lager jeg et scenario som jeg tester i hver nettleser på ulike enheter; telefoner, tablets, PC og Mac. Jeg tester normalt de tre siste versjoner av hver nettleser slik at også de som ikke har oppdatert til siste versjon vil oppleve en riktig nettside.

Manuell testing av nettside er veldig viktig, og jeg tester alle linker fra min egen nettleser. Kunde er også en sentral del av den manuelle testingen. Jeg ber alltid kunde om å være med på å teste løsningen på de enhetene de har tilgjengelig. På den måten har flere vært gjennom det samme før vi lanserer.

PS: Husk å teste personas vi gjorde innledningsvis. Er resultatet slik du ønsket?

Artikkel fortsetter under bilde…

Havdur Design

9. Lansering

Når alt er på plass, nettsiden er testet og lanseringstidspunkt er satt, er det klart for å slippe nettsiden løs. Å gjøre den tilgjengelig for allmennheten er normalt en enkel operasjon, litt avhengig av hvordan ting er klargjort. Noen kunder ønsker en stor markering med nedtelling og lanseringsfest, mens andre har en enklere og mer glidende overgang til ny nettside.

Selv om alt tilsynelatende skal være klart, er det greit å være forberedt på at det kanskje enda gjenstår noen justeringer før alt er 100 %. Webdesign er en flytende og kontinuerlig prosess som krever konstant vedlikehold. Personlig er jeg ikke noen fan av en stor markering fordi man da har alle søkelys på seg. Normalt sett er det ikke noen store feil på nettsider som lanseres, men med en glidende overgang er det hvertfall et mindretall som legger merke til det.

Jeg lanserer nettsider ofte, og for meg er det ikke en like stor begivenhet å lansere en flunkende, ny nettside som det er for kunden. Det kan derfor være lurt å sende ut gratulasjoner.

Artikkel fortsetter under bilde…

10. Daglig drift

En viktig ting å huske om lanseringsfasen er at jobben ikke er i nærheten av å være ferdig.

Det fine med nettsider er at de aldri blir ferdig

Etter at nettstedet har gått live, bør kontinuerlig brukertesting på nytt innhold og funksjoner samt overvåking og analyse av trafikk, være en del av hverdagen. Her er det dessverre mange som slurver.

Serviceavtaler

Jeg anbefaler alle kunder å tegne serviceavtaler på nettsiden sin fordi dette forebygger sikkerhetshull og bidrar til en sunn og driftssikker nettside. Det er normalt tre punkter jeg inkluderer i en slik avtale:

 1. Oppdateringer av programvare
 2. Backup
 3. Support

Oppdatering av programvare

Det veldig viktig å oppdatere programvaren og forebygge sikkerhetshull. Oppdateringer er nødvendig fordi det stadig kommer nye oppdateringer på WordPress og plugins. Dersom man ikke følger disse blir nettsiden ekstra sårbar for hackere, eller rettere sagt datamaskiner som scanner nettet for nettsider med eldre versjoner. De lager bakdører inn til løsningen din og bruker denne til å spre spam til. I verste fall kan man miste hele nettsiden dersom man ikke følger med og har tilstrekkelig med backuprutiner.

Service av nettsiden forebygger dette. Oppdateringer fjerner sikkerhetshull og reduserer sjansen for å bli angrepet. Serviceavtalen gir ingen garanti for at du ikke opplever å bli hacket, men er et gunstig forebyggende arbeid og en fin måte for å holde nettside oppdatert med siste programvare og plugins. Jevnlige oppdateringer gir større trygghet mot virus, malware og hackere.

Backup

Når det kommer til backup så er dette noe mange tror at skjer automatisk. Men det er bare til dels riktig. Gjennom din leverandør har de fleste ikke en garanti for at det finnes backup av løsningen til enhver tid. De fleste tar daglige backuper, men dette er noe hver nettside egentlig må ha kontroll på selv. I mine serviceavtaler setter jeg opp backuprutiner basert på publiseringsfrekvens og ønske fra kunde. Disse kopiene kan jeg sende automatisk til Dropbox, Google Drive, FTP eller annen tjeneste hver gang jeg tar rutinemessige backup.

Support

Support er viktig for mange kunder. Hovedgrunnen til dette punktet er inkludert i en serviceavtale er at kunder får en fast avtale og ekstra rask hjelp om de trenger dette. Dette gir også økonomisk trygghet i form av at kostnadene alltid er de samme. Hvor mange timer hver kunde trenger, kan tilpasses i hver avtale. Til slutt benytter jeg avanserte løsninger for sikkerhet som blant annet overvåker nettsted for trafikk og gjennomfører viktige sikkerhetstiltak på nettside. Blant annet overvåker jeg filendringer og innlogging ved å stenge ute IP-adresser som gjentar uønsket adferd. Dette er en meget bra kombinasjon med de gode backuprutinene skissert ovenfor.

Konklusjon

Å lage en nettside er en prosess man egentlig aldri blir helt ferdig med. Mulighetene i dag er uendelige, så det gjelder å konkretisere både mot målgruppe og omfang. God planlegging og grundig arbeid er en forutsetning for å lykkes. Dersom man har godt innhold og god design, kan nettsiden være den viktigste salgskanalen for bedriften din.

 

Håper disse punktene kan være til hjelp. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe eller ønsker hjelp til utvikling av nettside. Del gjerne dette innlegget med andre!

Dette må du gjøre for å følge det nye GDPR-regelverket for håndtering av cookies:

Innen kort tid må du ha gjort noen endringer på nettsiden for å følge de nye GDPR-kravene om personvern. Havdur Design tilbyr tjenester som gjør at nettsiden din oppfyller det nye regelverket og ivaretar håndtering av cookies i henhold til disse lovene.

 • Kort fortalt må nettsiden din ikke bruke cookies før du har mottatt samtykke for dette
 • Enkeltpersoner må kunne se hva slags informasjon som du har lagret om dem og endre informasjonen selv

Dersom man ikke følger det nye GDPR-regelverket kan man risikere bot på opptil 4 % av bedrifts bruttoomsetning. Er du forberedt?

Veldig mange kommer til ha en ulovlig nettside dersom de ikke gjør noe med håndtering av nettsidecookies. – Og blir det som de har lovet, blir det mange bøter, opptil 4 % av din omsetning. Innen 1. juli (utsatt fra opprinnelig frist 25. mai 2018 for EØS-land) må du ha gjort noen endringer på nettsiden for å følge de nye GDPR-lovene om personvern. Kort fortalt må nettsiden din ikke bruke cookies før du har mottatt samtykke for dette. Havdur Design tilbyr tjenester som gjør at nettsiden din oppfyller GDPR-kravene og ivaretar håndtering av cookies i henhold til disse lovene. Få mer kontroll over dine data.

Artikkelen fortsetter under bildet…

Få orden på GDPR og cookies med Havdur Design

Hvorfor trenger jeg dette?

For å forstå hva som er nødvendig må vi først ta en liten gjennomgang av de nye lovene. Du har sikkert fått med deg at den nye europeiske personvernforordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR), snart trer i kraft. Kort fortalt gir den alle innbyggere i EU og EØS større kontroll over sine egne personopplysninger og sikrer at informasjonen beskyttes i hele Europa. De nye personvernlovene vil gjelde for alle selskaper som selger til eller lagrer informasjon om europeiske statsborgere. Enkeltpersoner blir i større grad ivaretatt for å hindre at personopplysninger blir lekket og spredd. Den nye ordningen får omfattende konsekvenser for hele virksomheten, inkludert håndteringen av salgs – og markedsføringsaktiviteter.

GDPR omfatter personopplysninger som navn, bilde, e-post, bankopplysninger, sosiale medier, poster på sosiale medier, informasjon om helse eller din IP-adresse. De nye lovene er et supplement til dagens regelverk, men innebærer en strengere kontroll og økte rettigheter for enkeltpersoner.

GDPR gir enkeltpersoner blant annet

 1. Rett til å gi samtykke for at noen andre en dem selv kan behandle deres personopplysninger. Dette må være i form av en erklæring eller en tydelig bekreftende handling.
 2. Rett til å vite hvilke opplysninger som er lagret og hvorfor disse opplysningene er relevante for virksomheten. Det må på en enkel måte være mulig å få tilgang til de personopplysningene som er lagret og til en hver tid kunne endre disse opplysningene.
 3. Rett til å kreve å bli slettet fra et register. Hvis du ikke lenger er kunde, eller hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal brukes for eksempel i markedsføring, har du rett til å få slettet dine personopplysninger.

Les mer på Datatilsynets hjemmeside.

Hva betyr dette for deg som eier en nettside?

De aller fleste nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) for å lagre informasjon på din PC. Les mer om cookies her. Den tradisjonelle måten å informere om cookies har til nå vært å vise en dialogboks eller popup som forteller at “ved å fortsette å bruke nettstedet samtykker du på vår bruk av cookies”. Til nå har man lagt ansvaret om å reservere seg om cookies til brukeren selv ved å be de om å skru av dette i nettleseren selv. Dette vil ikke være nok med GDPR. Selv om mange har begynt med en slik advarsel på nettsiden, så har de aller fleste nettsider ikke en gang dette, og de gir ingen informasjon om cookies – selv om de bruker informasjonskapsler aktivt. I begge tilfeller er dere nødt til å gjøre endringer for å være innenfor den nye loven om personvern. Hvis ikke risikerer man bøter.

Det viktigste her er at nettsiden ikke må registrere cookies før samtykke er gitt. Dette betyr at script holdes tilbake før brukeren selv klikker ok eller bestemmer hvilken informasjon man ønsker å dele. Det bør være mulig å bestemme hvilke cookies man ikke ønsker å bruke.

På nettsiden må det finnes informasjon om cookies. Denne informasjonen må inneholde kontaktinformasjon til firmaet, hva cookies er, hvordan man sletter cookies og hvilke cookies som er i bruk på nettside. Det må i tillegg mulig å endre samtykket man har gjort og endre bruk av cookies knyttet til nettside.

Alt dette har nå Havdur Design en løsning på. Se hvordan en slik side med cookieinformasjon kan se ut her.

Automatisk scanning og deklarasjon

Vi bruker et script som gjør at man ikke laster cookies før samtykke er gitt. Scriptet laster også automatisk inn en liste med alle cookies som er i bruk på nettsiden. Denne listen blir gjort tilgjengelig på nettside slik at det er full åpenhet på hvilke cookies som er i bruk og hva disse blir brukt til. En gang i måneden blir nettsiden automatisk scannet for cookies (HTTP/Javascript cookies, HTML5 Local Storage, Flash Local Shared Object, Silverlight Isolated Storage, IndexedDB, ultrasound beacons, pixel tags), og det blir generert en cookiedeklarasjon som beskriver alle cookies funnet på nettside. Dersom du har et nettsted som endrer cookies ofte er det mulig å øke frekvens til daglige scanninger mot et ekstra tillegg i pris. Vi leverer også månedlige rapporter med oversikt over cookies.

Banner for samtykke

Ved hjelp av javascript legger vi til et banner på nettside der bruker kan gi samtykke for bruk av cookies. Det er flere valg som blant annet gjør det mulig å tilpasse innhold og design samt hvilken plassering banneret har på nettside. I tillegg kan man få en rask oversikt over hvilke cookies som er i bruk på nettside før man godkjenner, uten å klikke seg videre.

Løsningen husker brukerens valg i 12 måneder hvorpå bruker vil bli bedt om å fornye samtykket. På den måten blir GDPR ivaretatt.

Sammenligning med andre cookieløsninger

Ja, det er mange cookie- og nettbaserte sporingsløsninger der ute. Men svært få løsninger inkluderer GDPR nødvendige funksjoner som:

 1. Ryddig og spesifikk informasjon om datatyper og formålet med informasjonskapslene
 2. Full dokumentasjon av samtykke som er gitt
 3. Muligheten for at brukere kan velge å avvise overflødige informasjonskapsler og fortsatt bruke nettstedet
 4. Muligheten for at brukerne kan trekke tilbake samtykket når de vil

Cookie-løsninger som ikke har disse funksjonene, er ikke kompatible med GDPR.

Det må tegnes et abonnement pr. domene. Subdomener regnes for et separat domene. Dette er fordi man må scanne hvert domene eller subdomene.

Hva koster det?

Tjenesten er en abonnementsløsning der jeg i dag tilbyr årlige avtaler. I tillegg kommer en startkostnad for konfigurering av løsningen som er uavhengig av abonnementstype. Konfigureringen er nødvendig for å tilpasse dine script slik at cookies ikke lastes før samtykke. Hvilket abonnement du trenger blir bestemt av antall sider nettstedet ditt består av. I tillegg kan man om ønskelig velge andre tilleggstjenester. Se forøvrig pristabell for detaljer og bestilling.

Hva kan du om cookies? Bryter du loven? Og hva med GDPR?

I det siste har du kanskje møtt en advarsel som sier at denne nettsiden bruker cookies. Men hva betyr det og hva blir annerledes etter GDPR trer i kraft? Bryter du loven i dag?

Hva er cookies?

Cookies er små filer som lagres på datamaskinen din med informasjon til nettleseren. Cookies, eller også kalt informasjonskapsler, tilhører et bestemt nettsted og kan ikke leses av andre nettsteder. Hva filen inneholder vil variere fra nettside til nettside, men ofte er det snakk om brukerinnstillinger, hva du har lest på en nettside eller for å huske om man har besøkt siden tidligere. Dette er helt standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.

Cookies kan man slette, og man kan for eksempel velge å surfe i inkognito, dvs at nettleser ikke registrerer cookies. Man kan reservere seg mot cookies fra f.eks. Google Analytics eller andre tjenester som sporer trafikken og hva som blir besøkt på en nettside. Du kan velge hvilke annonsenettverk du ikke ønsker at skal dele dine persondata på tvers av forskjellige slike nettverk her.

Strengere regler etter GDPR

I dag har det blitt vanligere at man møter en tekst som “ved å fortsette å bruke nettstedet samtykker du på vår bruk av cookies”. Mange aktører på nett har likevel ikke dette en gang. Om kort tid blir det veldig mye strengere krav til personvern. Da vil begge disse metodene ikke være godt nok for å imøtekomme de nye GDPR-kravene. Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er strengt nødvendig for driften av området. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi nå din tillatelse. Dette samtykket må kunne endres, trekkes eller gjerne også delvis gis ut i fra hvilke cookies nettsiden bruker.

Viktigst av alt så må nettsiden ikke bruke cookies før man gir samtykke til dette. Man kan altså ikke laste script før man samtykke er mottatt. Derfor vil alle de gamle cookies-løsningene bryte de nye GDPR-kravene.

I tillegg må man kunne lese på nettsiden om de informasjonskapslere som er i bruk og hvorfor man bruker disse. For nettbutikker som f.eks. driver med retargeting annonser er det nødvendig å skrive på “godt norsk” hvordan og hvorfor dette er i bruk.

Bryter loven

I dag er det veldig mange som allerede bryter loven. Det er lovet strengere oppfølging og bøter på opptil 4 % av brutto omsetning for de som ikke følger de nye GDPR-kravene. Er du klar for GDPR?

Les mer om hvordan du kan løse dette og få en nettside om ikke bryter de nye GDPR-kravene i neste blogginnlegg.